بهرام افشاری در کمپین بزرگ ای بی واگیر ندارد

بهرام افشاری در خانه ای بی
خانه ای بی فرهنگ سازی ویدئو کلیپ

بهرام افشاری، هنرپیشه مطرح تلوزیون، سینما و تئاتر کشور، بار دیگر از خاطرات خود با بیماران پروانه ای می گوید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.