توسعه واحد مددکاری خانه ای بی

خدمات

پیرو نشست صمیمانه بیماران پروانه ای و خانواده محترمشان در ۲۵ دی ماه و طرح نیازهای آنان بر گسترش واحد مددکاری خرسندیم اعلام کنیم؛ واحد مددکاری خانه ای بی با قوت، قدرت و نگاه جدید به مقوله مددکاری گسترش یافت.

پیگیری مشکلات و نیازهای بیماران پروانه ای و برگزاری جلسات متناوب با آنان و خانواده هایشان از جمله اقدامات ابتدایی واحدهای مددکاری است که خوشبختانه خانه ای بی با برگزاری جلسات متعدد داخلی تصمیم به توسعه واحد مددکاری و هدف گذاری های تخصصی در راستای بهبود شرایط جسمانی، روحی و اجتماعی بیماران گرفت. در حال حاضر با جذب نیروی متخصص و مجرب مددکاری اجتماعی و توسعه این بخش در نظر داریم با کیفیت بیشتر و بهتر  اهداف ذیل تحقق یابد:

 

  • بهبود فرآیند تشکیل پرونده
  • بهبود ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی (بازدید از منزل، مصاحبه، مشاوره مددکاری اجتماعی و ارجاع مددجو به مراکز مورد نیاز)
  • برگزاری کارگاه های آموزشی هدفمند با مددجویان و خانواده های محترمشان
  • پرداخت کمک هزینه دندانپزشکی و درمانی
  • ارسال پک های بهداشتی
  • تحقق اهداف مددکاری فردی و کمک به فرد برای درک ظرفیت ها، توانمندی ها و محدودیت های خود

و…

 

ما به روزهای رسیدن خوب امیدواریم و برای تحقق روزهای ایده آل برای بیماران پروانه ای همواره در تلاشیم زیرا که معتقدیم بیماران مبتلا به ای بی شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.

 

ebhome-social-network

ebhome-social-network

 

ebhome_socialworker

ebhome_socialworker

ebhome_socialworker

ebhome_socialworker

ebhome_socialworker

ebhome_socialworker

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.