حجت اشرف زاده ، میهمان خانه ای بی – ۱۱ مهر ماه ۹۷

جشن خانه ای بی خدمات فرهنگی

روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه خواننده و هنرمند عزیز، آقای حجت اشرف زاده میهمان پروانه ها در خانه ای بی بودند. گزارش تصویری حضور ایشان در زیر به حضورتان تقدیم می گردد:

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.