روز فرهیختگان عرصه علم و دانش گرامی باد

12 اردیبهشت گرامیداشت روز معلم

خانه ای بی

روز معلم بر تمام زحمت کشان بزرگوار مبارک باد

۱۲ اردیبهشت در ایران روز معلم است. پاس داشت مقام معلم که ما را دست کشان از ظلمت به نور دانایی کشانده است بر هر فردی واجب است. از این رو پیام‌های تبریکی به مناسبت روز معلم تحریر گشته است تا با آن ذره‌ای شادی در دل معلم‌های زندگی تان بنشانید.

چقدر واژه ها حقیرند و کوچک برای قدردانی از زحمات آن فرشته ای که چراغ جهانمان را روشن ساخته،همان که با دست مهربانش پرده های سیاهی جهل کنار رفت و توانستیم بخوانیم و بنویسیم در جهانی که می توان با قلم معجزه کرد! معلم بودن یعنی بپذیری هدایتگر باشی برای آنانی که جویای یافتن راهند در جهانی بی انتها و اجر این کار تا همیشه باقی است چرا که وقتی آگاهی را به کسی هدیه دادی دیگر جهل در قلبش راه نخواهد یافت و هدف از آفرینش چه بود جز آگاه شدن! روز معلم بر تمام زحمت کشان بزرگواری که تعلیم دادندمان مبارک به خصوص معلم های عزیزی که پذیرفته اند آموزگار بچه های پروانه ای باشند چرا که آموختن حق همه کودکان است.

مهرتان مرحم پروانه ها …

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود