روی موج پروانگی

دسته‌بندی نشده

 

آدمی است و یک دل پر از حرف های که عمری است می خواهد بر زبان بیاورد، به امید آن که گوشی برای شنیدنش پیدا شود، چرا راه دور برویم مانند همین بیماران پروانه ای که حرف های بسیاری برای گفتن دارند. خوشحالیم  که از زمان تاسیس خانه ای بی شرایط خیلی فرق کرده است و دیگر این روزها کم تر کسی است که با تعجب بپرسد ای بی چه نوع بیماری است؟ اما هنوز هم پروانه ها حرف های زیادی برای گفتن دارند و انگیزه زیادی برای شنیده شدن.

به مناسبت روز جهانی شنیدن چند فایل صوتی از بیماران پروانه ای را برای شما آماده کرده ایم. این روز فرصت مناسبی است تا فقط برای چند لحظه گوشمان را بر هر صدای دیگری ببندیم و گوش دل بسپاریم به درددل ها، ناگفته ها و خواسته های کوچک زیباترین پروانه های دنیا. پس پیش به سوی همصدایی با پروانه ها

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.