صدای بغض واژه ها می آید

سفر استانی

و حالا دوباره رسیدیم به خانه آخر
به کلام آخر
به خداحافظی
به صدای بغض واژه‌ها…
بر ما ببخشایید اگر خاطرتان مکدر می‌شود اما این وظیفه ماست که اعلام کنیم یاسر هم از میان ما رفت
یاسر دوست شما بودو شما رفیق و همدم و یار او
یادتان هست بعد از سفر به منزل پرمهر و برکتش از ما درخواست یک ویلچر کرده بود؟ یادتان هست به همت و لطف شما برایش ویلچر را خریدیم و او را در مدت کوتاهی به آرزویش رساندیم.
راستش را بخواهید سخت است نوشتن کلماتی که به شما مفهوم رفتن یاسر را برساند.
متاسفانه باخبر شدیم یاسر کرمی فرزند عزیزمان در اثر شدت وخامت اوضاع دار فانی را وداع گفت.
سال‌ها زخم ها بر او پیله کردند اما جواب او تنها صبر و صبوری و لبخند بود.

و حالا ما هستیم و دلتنگی
و ما هستیم جای خالی عزیز دلمان
اما خدا را شاکریم که توانستیم با همت شما عزیزان یاسر را با وجدانی آسوده بدرقه کنیم. رفتن رسم روزگار است اما حالا که آخرین سکانس‌های یاسر را مرور می‌کنیم شاکریم که توانست کمی به خواهش دلش برسد. گرچه خوب می دانیم لیاقت پروانه‌های عزیزمان بیش از این‌هاست.
در آخر برای یاسر عزیز آرامش و برای خانواده محترمش از درگاه حق صبر خواهانیم.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.