محفل راز و نیاز پروانه ها

ویدئو کلیپ

چند سال پیش سعادتی بود که پروانه‌ها در خانه ای‌بی ساعاتی را به عزاداری حسینی کنار هم باشند و پروانه وار راز و نیاز خود را دسته‌جمعی به جای آورند…
معصومه عزیز و دوستانش هر کدام نوحه و شعری خواندند که پیشنهاد می‌کنیم امسال که فرصت عزاداری دسته‌جمعی مهیا نیست تماشای حال و هوای عزاداری در خانه پروانه‌ها را از دست ندهید…
پ ن: این مراسم مربوط به دوسال گذشته است

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.