مستند بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران – قسمت اول

یماران پروانه ای جنوب استان تهران
خانه ای بی خدمات فرهنگی کودکان پروانه ای ویدئو کلیپ

قسمت اول – بازدید از پروانه نازنین، آرمین ۱۰ ساله

به استحضار شما حامیان محترم می رساند روز بعد از عیادت از این بیمار به سرعت مقدمات حضور وی در بیمارستان شهدای تجریش تهران و ویزیت توسط فوق تخصص پوست، فراهم و همچنین پروسه تشکیل پرونده او در خانه ای بی تکمیل گردید.
با توجه به شرایط ویژه و نیاز حیاطی بیمار به اقلام دارویی نسبت به تامین پانسمان و مکمل های درمانی وی اقدام فوری صورت پذیرفت و همچنین در طرح درخت آرزو ها یک دستگاه تبلت به وی اهدا شد.
بر خود لازم می دانیم از شما نیکوکاران گرامی که با حمایت بی دریغتان دوباره ما را در یاری رساندن به بیماران دردمند پروانه ای همراهی نمودید، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

 

مستند بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران – قسمت دوم

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.