مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان لرستان – مرداد ۹۷

بیماران پروانه ای استان لرستان
خانه ای بی خدمات سفر استانی فرهنگی ویدئو کلیپ

این مستند گزارشی است از عیادت صمیمی مدیرعامل خانه ای بی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی از بیماران پروانه ای استان لرستان و شنیدن درد و دل ها و مسائل و مشکلات آنها در مرداد ماه سال ۹۷

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.