موسیقی زندگی در دیار پروانه ها شنیدنی است

iran-ebhome
خانه ای بی سفر استانی

گزارش سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی از بیماران پروانه ای استان قزوین

از سال ۹۷ تا به اکنون توفیقی حاصل شد تا با سفرهای استانی به منظور بازدید از منازل بیماران پروانه ای بیشتر در جریان زندگی آنان قرار بگیریم. حرف هایشان را بشنویم و با در نظر گرفتن نیازهایشان شرایط بهتری را برای آنان فراهم کنیم.
گرچه این روزها به لطف تکنولوژی برقراری ارتباط آسان تر از همیشه ست اما شما بگویید که چه وسیله ای می تواند جایگزین چشم در چشم شدن و مکالمات رو در رو را بگیرد؟ دیدار حضوری خود به تنهایی معجزه می کند.
چهارشنبه به تاریخ نهم بهمن ماه به قصد دیدار روی عزیز پروانه ها کوله را به مقصد استان قزوین بستیم تا ساعاتی مهمان پروانه های عزیز و خانواده های گرانقدرشان باشیم.
شنیدن حرف های ناگفته بیماران پروانه ای و درد دل های خانواده های عزیزشان وظیفه ماست. برای همین چند ساعتی مهمان علی اصغر عزیز در شهرستان البرز در استان قزوین بودیم و پای حرفها و انتظارات مادر و پدر عزیزش نشستیم. از نزدیک دیدیم که علی اصغر با این که دستانش را پروانه ها زخم زده اند اما با این حال به کلاس اول می رود و انگیزه و شوقش دیدنی بود…
بعد از آن فرمان را به سمت شهرستان قزوین چرخاندیم و مهمان خانه گرم نسرین عزیز شدیم. روحیه مقاوم و شخصیت دوست داشتنی نسرین عزیز روحیه بخش و سرشار از انرژی مثبت بود. حرف های او را با گوش جان شنیدیم و بعد از پایان سفر تمام و کمال به واحد مددکاری جهت رسیدگی ارجاع دادیم.
و حالا نوبت ابوالفضل و عرفان عزیز بود که روی ماهشان را ببینیم. خانواده حامی، امیدار و با انگیزه که هر لحظه شش دنگ حواسشان معطوف به دو پسر عزیزشان بود بسیار جای قدردانی دارد. و اما تنها نگرانی این دو بردار عزیز پروانه ای از بابت تحریم پانسمان ها بود. تحریم پانسمان ها برای بیماران پروانه ای خود تهدید بزرگی است که نبودش دل پروانه ها را به لرزه می اندازد که خانه ای بی به شدت در تلاش است تا هر چه زودتر سایه تحریم ها از سر پروانه ها برداشته شود.
پرونده سفر استانی با گفت وگو با مبینای عزیز و علیرضا به پایان رسید اما بسته نشد. چون هدف اصلی تمام این سفرها شنیدن و بعد عمل و اقدام در راستای برآورده سازی خواسته ها و رفع نیازهایشان است.
ما معتقدیم روزهای خوب برای بیماران پروانه ای خود به خود از راه نمی رسند بلکه نیازمند همت، تلاش و اقدام است. ما برای رسیدن روزهای خوب برای پروانه ها کمر همت بسته ایم.

اگر می خواهید ناشنیده های پروانه ای را بشنوید ویدئوی زیر را ببینید

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

iran-ebhome

iran-ebhome

 

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

iran-ebhome

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.