نصب پوستر های اطلاع رسانی خانه ای بی در سیستم حمل و نقل عمومی تهران

پوستر های اطلاع رسانی خانه ای ب
فرهنگ سازی

پس از مذاکرات متعدد با مسئولین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین شرکت مترو تهران، پوستر های اطلاع رسانی خانه ای بی ، در کلیه اتوبوس های خطوط بی آر تی و چندین ایستگاه مترو تهران نصب شد.

این همکاری که در ادامه کمپین بزرگ #ای_بی_واگیر_ندارد شروع شده، به زودی با همکاری شهرداری تهران، سراسر شهر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

گزارش تصویری اقدامات انجام شده تا کنون در سطح شهر:

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.