واریز عیدانه مربوط به عید سعید غدیر خم

خدمات

ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، به استحضار حامیان محترم خانه ای بی می رساند، عیدانه مربوط به بیماران تحت پوشش موسسه، برای ۸۱۱ نفر و هر نفر مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مجموعا معادل ۲٫۴۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.