کمپین لبخند پروانه ها

حامی بیماران پروانه ای باشیم

خانه ای بی

آن لحظه ای که لبی به خنده باز می شود را باید قاب گرفت

آن لحظه ای که لبی به خنده باز می شود را باید قاب گرفت، گویی تمام درد ها برای لحظاتی خاموش می شوند و چشم ها برق می زنند از شادی، لبخند زیباترین زیوری است که می تواند بر صورت آدمی نقش ببندد و بهترین احساسی که هر کس می تواند تجربه اش کند این است که لبخندی را به لبی هدیه دهد.
بهار فصل شکوفه لبخند های تازه است، فصل شادی برای همه، حتی بچه های پروانه ای که غم و درد و تاول مجال چندانی برای خندیدن به آنها نمی دهد، اما از آنجایی که شادمانی حق تمام انسان ها و به خصوص کودکان جهان است، خانه ای بی همواره در تلاش بوده تا لبخند را میهمان قلب پروانه ها کند.
امسال نیز چون سال‌های پیش، برآنیم تا با یاری شما نازنین حامیان پروانه های ایران، پویشی را برای حمایت از این عزیزان به راه بیندازیم. پویش (لبخند پروانه ها). ما برای پروانه های نازنین هدایایی تدارک دیده ایم! راستی مهربان یاران بی نظیر بچه های پروانه ای، سهم شما از این لبخند چقدر خواهد بود

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود