گزارش خدمات ارائه شده به بیماران پروانه ای در سال ۱۴۰۲

با نیازهای بیماران آشنا شوید

خانه ای بی

حامی لبخند پروانه هایمان هستیم …

خانه ای بی در راستای حمایت مادی و نیز حمایت معنوی از بیماران پروانه ای خدماتی را به صورت دوره ای و در فواصل منظم به این عزیزان ارائه می کند، که به با توجه به حال جسمی بیماران در اختیارشان قرار می گیرد، برخی از این خدمات به شرح ذیل می باشد: ارسال بسته های بهداشتی، دارویی و پانسمان با توجه به شدت بیماری و زخم ، بسته های حمایتی خوراک و پوشاک، ارائه خدمات درمانی، مالی، مشاوره ای و آموزشی، اقدامات لازم برای جراحی بیماران ( کمک هزینه بالن – جراحی مری و جراحی‌های ترمیمی، دندانپزشکی – ایاب و ذهاب و اقامت)، کمک هزینه معیشتی ماهیانه، کمک ویژه به ایتام و سادات، عیدانه، هدیه تولد، کمک های معیشتی اضطراری، کمک در تهیه شیر خشک و پوشک، برآورده کردن خواسته بیماران از طریق طرح «درخت آرزوها» و مواردی از این دست. همچنین؛ در راستای حمایت معنوی و روحیه بخشی به عزیزان پروانه ای، تلاش خانه ای بی همواره ایجاد محیطی شاد و پر از لبخند برای ایشان بوده و به همین منظور جشن ها و مراسم مختلفی با حضور این عزیزان و هنرمندان و ورزشکاران ملی و مردمی از در اعیاد گوناگون برگزار می شود. لازم به ذکر است حمایت های بی دریغ مردم نازنینی که در تمام این سال ها، حامی پروانه ها بوده اند همواره دلگرمی بخش ما در این مسیر بوده است.

 

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود