گزارش شبکه Press TV از وضعیت اثر تحریم پانسمان های مخصوص مپیلکس بر بیماران پروانه ای

دسته‌بندی نشده ویدئو کلیپ

حدود دو سال از زمان تحریم پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می گذرد. در این میان خانه ای بی به عنوان تنها مرکز رسمی حمایت از بیماران مبتلا به ای بی در راستای رفع تحریم ها تلاش های زیادی کرده است که متاسفانه بی نتیجه مانده است. تحریم پانسمان ها به معنای درد و  رنج مضاعف برای بیماران پروانه ای است. درد و رنجی که تنها به دلیل تحریم های ظالمانه به مظلوم ترین بیماران جهان تحمیل شده است.
شبکه خبری پرس تی وی این بار به خانه پروانه ها آمده است تا از نزدیک شرایط دشوار بیماران مبتلا به ای بی و تاثیر تحریم ها را برای مخاطبان خود گزارش کند. به امید آن که به زودی شاهد رفع سایه تحریم ها بر بیماران مبتلا به ای بی باشیم.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.