دیدار با مدیرعامل بانک ملت پیرامون معیشت بیماران پروانه‌ای

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

نشست مدیرعامل محترم بانک ملت و خانه ای‌بی پیرامون تسهیل پرداخت وام به بیماران پروانه ای

یکی از مهمترین اهداف خانه ای بی همواره برقرار کردن ارتباطی سازنده و موثر با سازمان ها و نهادها بوده است تا بتواند با دستانی باز در کنار پروانه ها بایستد و برای بهبود معیشت ایشان گام بردارد. در همین راستا خانه ای بی بعد از جلسه ای که با معاون وزیر اقتصاد در امور بانک و بیمه داشت، نشستی را نیز با جناب آقای دکتر دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت برگزار نمود که جناب آقای دکتر یادروج مدیر کل روابط عمومی بانک ملت نیز در آن حضور داشتند و امیدوارم که همکاری و تعامل پویا و سازنده ای را با بانک ملت در جهت یاری رسانی به پروانه ها، برقرار کنیم.
انشاالله ما خادمین پروانه ها در خانه ای بی، با تمام تلاش و سعی خود جلساتی را به همین شکل با سایر مسؤلین نیز برگزار خواهیم کرد باشد که مرهمی بر جان های سوخته بیماران ای بی باشیم.
ارادتمند شما
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

جلسه مدیرعامل بانک ملت و خانه ای‌بی

جلسه مدیرعامل بانک ملت و خانه ای‌بی

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود