کمپین از غسالخانه به خانه

تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت خانه اسماعیل

خانه ای بی
کمپین از غسالخانه به خانه

به کمپین آرزوی اسماعیل(از غسالخانه تا خانه) خوش آمدید.

اسماعیل یک آرزوی کوچک دارد. آماده اید  دست به دست به هم دهید تا آرزوی کوچک اسماعیل را برآورده کنیم؟ پس آستین ها را بالا بزنیم.
همه ما می دونیم غسال خانه جای زندگی نیست اما تمام کودکی اسماعیل در غسالخانه ای تاریک و سرد گذشت.
داستان کمپین: می خواهید از ماجرای کمپین کامل و شفاف باخبر شوید پس تا آخر این صفجه با ما همراه باشید:

پرده اول: تمام کودکی اسماعیل به همراه خانواده اش در غسالخانه گذشت. داشتن یک خانه امن حق هر بچه ایه. اما اسماعیل از این حق محروم بود. محروم از داشتن یک خانه با امکاناتی ساده
پرده دوم: دو سال پیش، دریچه نور به اتاق تاریک و سرد غسالخانه اسماعیل تابیده شد. خانه ای بی با کمک های مردمی و به کمک گروه های جهادی خانه ای استیجاری در بیرون شهر برای اسماعیل تهیه کردند. اسماعیل از روستا به شهر بازگشت و زندگی تازه شان را در شهر شروع کردند.
.پرده سوم: اسماعیل و خانواده اش سال ها در روستا زندگی کرده بودند. سال ها زندگی در روستا کاری کرده بود که قلبشان برای زندگی در شهر نمی تپید.
تکرار تاریخ؛ پرده چهارم: مشکلات زندگی شهری و عدم سازگاری فرهنگ و روحیات خانواده اسماعیل آنان را دوباره به روستا بازگرداند. آنان به روستا بازگشتند و دوباره زندگی در اتاق مجاور غسالخانه را شروع کردند. اما این بار داستان به آن سیاهی ها نیست. پدر اسماعیل قطعه زمینی دارد.
پرده آخر:
اینجا حضور شما می تواند معجزه به پا کند. در این داستان شما می توانید اسماعیل را از غسالخانه به خانه بازگردانید. اسماعیل به مشارکت شما امید بسته است. ما هم همین طور. پس برای این که اسماعیل از اتاق سردغسالخانه به اتاق دوست داشتنی روستایی و صمیمانه برگردد در این کمپین مشارکت و دوستان خود را از آن با خبر کنید. آماده اید اولین آجرهای خانه اسماعیل را با کمک هم روی هم بچینیم؟
برای اطلاعات بیشتر داستان کمپین را در این ویدئو مساهده کنید و برای مشارکت در کمپین و پرداخت مبلغ موردنظرتان  روی این لینک کلیک کنید