ارسال پک بهداشتی پیشگیری از کرونا بهمن ماه ۱۳۹۹

خدمات

همین چند وقت پیش در کمال ناباوری شمع یک سالگی ویروس کرونا را خاموش کردیم. هیچ گاه فکر نمی کردیم قرار است ماندنش تا این اندازه طولانی باشد. به هر حال این ویروس لجوجانه به ما وفادار مانده است و کاری جز پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی نمی تواند فاصله ما را با آن بیشتر کند. در این میان بیماران خاص از جمله بیماران پروانه ای بیش از هر گروه دیگری باید با رعایت اصول بهداشتی و مراقبت های درمانی خودشان را در برابر ویروس کرونا ایمن کنند. از همین رو خانه ای بی از ابتدای شروع ویروس کرونا به ارسال پک های پیشگیری حاوی اقلام مختلف مانند ماسک، ضدعفونی کننده، ویتامین ها و شربت ها برای بیماران تحت پوشش اقدام نموده است.

خدای بزرگ را شاکریم که توانستیم بار دیگر در بهمن ماه ۱۳۹۹ از محل حساب مهر شما و کمک های مردمی برای تعداد ۷۲۱ نفر از عزیزان پروانه ای پک بهداشتی پیشگیری از کرونا حاوی اقلام ذیل ارسال کنیم.

گزارش عملکرد هزینه و اقلام ارسالی به تفکیک تقدیم حضور شما خیرین عزیز می گردد. ما به همراهی شما افتخار می کنیم  و می دانیم با حضور شما در مسیر پروانگی هر راهی رفتنی و هر مقصدی رسیدنی است.

 

 

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.