وقتی از کرونا حرف میزنیم دقیقا ازچه ویروسی صحبت می کنیم؟

Corona virus
ویدئو کلیپ

ترس اولین واکنش انسان به هر ناشناخته‌ایست.
ویروس کرونا هم از این قضیه مستثنی نیست. هر چه قدر بیشتر درباره نحوه پیشگیری و کنترل این بیماری بدانیم، زودتر به خط پایان شیوع این ویروس می‌رسیم.

از همین رو جناب آقای دکتر نوری، عضو محترم هیئت مدیره خانه ای بی به شما عزیزان اطلاعات دقیق، جدید و جامعی از ویروس کرونا در این ویدئو ارائه می‌کنند.
به امید اینکه با همدلی و رعایت نکات بهداشتی هر چه زودتر خبر کنترل کامل کرونا تیتر یک تمام روزنامه‌های شهر باشد.

تا رسیدن آن روز مراقب خودتون باشید.

قسمت اول

 

قسمت دوم

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.