روزگار خوش پروانه های دن دستگرد با حضور شما رسید

سفر استانی

یادتان هست راوی روزگار پروانه‌های دن دستگرد شدیم
برایتان از قصه غصه محرومیتشان گفتیم؟
از روزهای کپرنشینی‌شان گفتیم
این قصه آن قدر پردرد بود که احتمالا یادتان هست تنها آرزوی کوچکشان یک دوش آب گرم و ساده بود…
ما برایتان گفتیم و شما چه خوب صدای ما شدید و این صدا آنقدر بلند و رسا بود که به گوش مسئولین رسید.
خدا را شاکریم که اعلام کنیم از زمان اطلاع رسانی شرایط بیماران پروانه‌ای دن دستگرد و بازنشرهای پی در پی آن اقدامات لازم برای ساخت منزل و سرویس بهداشتی این خانواده محترم توسط مسئولین محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن و همکاری خانه ای بی انجام شد.
و این تنها گوشه ای از ماجرا بود چون مسئولین وعده دادند برای بهبود شرایط تمام مردم عزیز دن دستگرد اقدامات لازم را انجام دهند.
هفته گذشته برای سومین بار برای بررسی شرایط و اطلاع از فرآیند ساخت پروژه، مدیرعامل محترم خانه ای بی به همراه تیم مددکاری راهی دن دستگرد شدند تا از نزدیک در جریان پیشبرد پروژه قرار بگیرند و خوشبختانه وعده های مسئولین به یمن مطالبه گری شما عزیزان محقق شده بود.

تمام دیده‌ها و شنیده‌های دنیا را کنار بگذاریم. دیدنی‌تر از چهره امیدوار و شنیدنی‌تر از صدای خنده های پروانه های دن دستگرد در جهان پیدا مگر پیدا می شود؟
این پایان قصه نیست و ما در اندیشه حال خوش مردم سیستان و پروانه‌های آن منطقه به سر می‌بریم.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.