«به رنگ پروانه» : بازارچه خیریه دست ساخته های پروانه ای ها

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان سال 1401، خانه ای بی، میزبان برگزاری بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» بود. مراسم افتتاحیه در روز پنجشنبه مورخ 08/02/1401 برگزار گردید و پس از آن عده ای از نیکوکاران و همچنین برخی بیماران پروانه ای، در این بازارچه به ارائه محصولات خود پرداختند. بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» […]

درباره خانه ای بی

در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان سال 1401، خانه ای بی، میزبان برگزاری بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» بود.

مراسم افتتاحیه در روز پنجشنبه مورخ 08/02/1401 برگزار گردید و پس از آن عده ای از نیکوکاران و همچنین برخی بیماران پروانه ای، در این بازارچه به ارائه محصولات خود پرداختند.

بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» با هدف افزاریش آگاهی جامعه نسبت به بیماری ای بی و همینطور جمع آوری کمک های مردمی در روزهای پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم اردیبهشت 1401 به مدت دو روز، برگزار گردید.

در این بازارچه، که با اقبال عمومی قابل توجهی مواجه شد، میهمانان ضمن آشنایی نزدیک با بیماری ای بی و بیماران پروانه ای، تعداد بسیار از آثار هنری بیماران نیز خریداری نمودند.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

خانه ای بی