«به رنگ پروانه» : بازارچه خیریه دست ساخته های پروانه ای ها

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱، خانه ای بی، میزبان برگزاری بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» بود. مراسم افتتاحیه در روز پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ برگزار گردید و پس از آن عده ای از نیکوکاران و همچنین برخی بیماران پروانه ای، در این بازارچه به ارائه محصولات خود پرداختند. بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» […]

در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱، خانه ای بی، میزبان برگزاری بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» بود.

مراسم افتتاحیه در روز پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ برگزار گردید و پس از آن عده ای از نیکوکاران و همچنین برخی بیماران پروانه ای، در این بازارچه به ارائه محصولات خود پرداختند.

بازارچه خیریه «به رنگ پروانه» با هدف افزاریش آگاهی جامعه نسبت به بیماری ای بی و همینطور جمع آوری کمک های مردمی در روزهای پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به مدت دو روز، برگزار گردید.

در این بازارچه، که با اقبال عمومی قابل توجهی مواجه شد، میهمانان ضمن آشنایی نزدیک با بیماری ای بی و بیماران پروانه ای، تعداد بسیار از آثار هنری بیماران نیز خریداری نمودند.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود