واریز کمک هزینه دارو و درمان به حساب بیماران پروانه ای فروردین ماه ۱۳۹۹

EB home service
خدمات

همان طور که می دانید بیماری ای بی هزینه های سرسام آوری را به خانواده های آنان جهت مراقبت از زخم ها و تاول های بیماران تحمیل می کند.  مراقبت های روزانه و استفاده مداوم از وسایل بهداشتی و مکمل های دارویی برای بیماران پروانه ای امری ضروری و حیاتی است. در همین راستا و به منظور برقراری رفاه برای بیماران مبتلا به ای بی، خانه ای بی به عنوان تنها مرکز رسمی حمایت از این عزیزان متناوبا اقدام به واریز کمک های مردمی به حساب آنان می نماید. باستحضار می رساند در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ به حساب ۶۴۵ نفر از عزیزان پروانه ای مبلغ یک میلیون ریال کمک هزینه دارو و درمان در قالب عیدانه نیمه شعبان واریز گردید.

ضمن قدردانی و تشکر از حمایت شما نیکوکاران و خیرین محترم، گزارش واریزی به حضورتان تقدیم می گردد.

 

EB home financial report

EB home financial report

 

EB home financial report

EB home financial report

EB home financial report

EB home financial report

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.