واریز کمک هزینه دارو و درمان – آبان ۱۳۹۷

خدمات خانه ای بی در هفته جهانی شناخت ای بی
خانه ای بی خدمات

کمک هزینه دارو و درمان بیماران پروانه ای تحت پوشش موسسه خانه ای بی، امروز برای ۵۲۰ نفر واریز گردید.

این مبلغ برای هر نفر ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال امروز مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ به حساب کلیه بیماران واجد شرایط تحت پوشش واریز شد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.