بیانیه حقوقی خانه ای بی در ارتباط با توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی یونانی

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

به دنبال توقیف محموله نفتی آمریکایی، نفتکش یونانی، خانه ای بی بیانیه ای جهت توقیف محموله نفع بیماران پروانه ای صادر کرد.

تحریم‌ های آمریکا علیه ایران ، زخم بیماران ای بی را هر روز عمیق تر میکند.
تحریم هایی که به گفته سران آمریکایی حوزه دارو و درمان را پوشش نمیدهند ، ولی در عمل جان بسیاری از بیماران از جمله بیماران ای بی را در خطر جدی قرار داده است.

فارغ از مجموعه مشکلاتی که در بهبود وضع سلامت بیماران “ای بی” با آن مواجهیم ، یکی از مسائل اصلی ما پانسمان است . پانسمانی که شرکت سوئدی “مونلیکه” تولید میکند و خوشبختانه یا متاسفانه ، درد و رنج زخم های “ای بی” تنها با همین پانسمان قابل تحمل خواهد بود ( و نه حتی درمان!)

“خانه ای بی” که تنها نهاد رسمی حمایت از بیماران ای بی (پروانه ای) در ایران است ، پیش از این در “شعبه ۵۵ حقوقی ویژه امور بین الملل تهران” شکایتی را علیه این جنایت بشری ثبت کرده است و به پشتوانه وکالت از ۲۹۵ خواهان ، تقاضای صدور حکم برای پرداخت خسارت های مادی و معنوی را داشته است.

اموال ایرانیان نیز بارها دستخوش دستبرد جنایتکارانی شده است که حتی به کودکان بیمار هم رحمی ندارند !
نفتکشی که حامل نفت ایران بود ، اواخر فروردین سال جاری در آب های یونان توقیف شد و ایران نیز در اقدامی متقابل اخیرا نفتکش یونانی را در آب های خلیج فارس توقیف کرده است.

حداقل خواسته ما این است که محموله این کشتی به نفع بیماران ای بی توقیف شود ، شاید بخش کوچکی از خسارت های مادی و معنوی بیماران ای بی جبران شود…

در ادامه متن بیانیه حقوقی خانه ای بی در ارتباط با این درخواست پیوست شده است

بیانیه خانه ای بی در

بیانیه خانه ای بی در ارتباط با توقیف محموله نفتی امریکایی کشتی یونانی

 

 

متن بیانیه در ادامه به این شرح است:

 

بیانیه حقوقی خانه ای بی در ارتباط با توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی یونانی

در پی اعمال تحریم های جنایتکارانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا  که باعث عدم دسترسی بیماران ای بی(پروانه ای) به پانسمان مخصوص گشته است و به تبع آن سبب ایراد آسیب های شدید جسمانی، روحی و روانی متعدد بر این بیماران و خانواده‌های آنان گردیده و عده قابل توجهی جان خودشان را از دست دادند. اقدام حقوقی و قانونی علیه آمران و همچنین مباشرین این جنایت به وکالت از جانب ۲۹۵ خواهان شامل قربانیان و خانواده های بازماندگان پیگیری گردید و شکایت در شعبه ۵۵ حقوقی ویژه امور بین‌الملل تهران، به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت مادی و معنوی طرح گردید. همچنین به استناد قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت خارجی مصوب ۱۳۹۰، تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت به خسارات تنبیهی طرح گردید و فرآیند قانونی ابلاغ و جلسه رسیدگی دادگاه برگزار شد.

اقدامات غیرمشروع و غیر عادلانه خواندگان آمریکایی علیه موکلین و نقض حقوق بنیادین بشر، حقوق بین الملل، حقوق اساسی و حقوق مدنی موکلین، نتایج زیان باری به همراه داشته است. با التفات به عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و عدم مشروعیت و مقبولیت تحریم اقلام بشردوستانه از جمله دارو و تحریم ها نسبت به کودکان و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین آثار متخلفانه و زیان بار تحریم ها بر حق سلامت موکلین و نقض حق بر سلامت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی؛ آثار تحریم های آمریکا مستقیما متوجه حیات سلامت جسمی و روحی بیماران ای بی (پروانه ای) و تعدی جفاگونه به خانواده آنان گردیده است. فقدان این پانسمان ها در اثر تحریم، دلالت بر ظلم بی بدیل مقامات آمریکایی دارد که با اعمال تحریم های غیرقانونی، مرتکب تروریسم اقتصادی عصر مدرن شده اند. بربریت تحریم های بی منطق آمریکا حتی تا ایجاد ممانعت از دسترسی به اقلام بشردوستانه که برای زندگی بیماران حیاتی و ضروری هستند، پیش رفته و تا زمانی که قواعد آمره بین المللی به این ترتیب نقض می شود، هیچ عذر و بهانه ای در حقوق بین الملل و در اخلاق حاکم بر تمدن انسانی و اصول اولیه و بنیادین حاکم بر ارزش های جامعه بین المللی و بشریت نمی تواند توجیه کننده این رفتار باشد. با عنایت به اینکه محموله بار کشتیPRUDENT WARRIOR به شماره ثبت شده (ایمو) در سازمان بین المللی دیانوردی تحت IMO: 9753545 با پرچم یونان که در تاریخ ۲۰۲۲ MAY 27 مصادف با ۶ خرداد ۱۴۰۱ به مقصد ایالات متحده آمریکا در نزدیک بندر لنگه خلیج فارس توقیف شده، متعلق به آمریکا می باشد؛ به منزله واکنش به این رفتار جنایتکارانه و پیشگیری و بازدارندگی از تشدید این قبیل رفتارهای متخلفانه بین المللی، همچنین کاهش آلام قربانیان و جبران قسمتی از خسارت های وارده، نظر به اینکه خواسته و خسارات مندرج در دادخواست به لحاظ شرایط اسف بار بیماران ای بی (پروانه ای) در معرض تضییع بوده و می باشد، به استناد بند (ب) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن درخواست صدور تامین، توقیف و بازداشت تمامی محموله کشتی یادشده به نفع بیماران ای بی (پروانه ای) تقاضا گردید.

رسول تقدسی

وکیل پایه یک دادگستری-وکیل بیماران ای بی (پروانه ای)

سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی

موسس و مدیرعامل

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود