جشن عید مبعث

جشن خانه ای بی فرهنگی ویدئو کلیپ

سه چهار نفرشان حسابی ذوق کرده بودند… همان هایی که به زحمت لبخندشان را می دیدی
نه این که تا به حال شادی نکرده باشند، انگار هوای دلشان حسابی تازه شده بود…
جشن عید مبعث پیامبر مهر بود، پیامبر مهربانی…
وقت مهر ورزی بود، کسی هم کوتاهی نکرد،
دلخوشی خیلی از پروانه ها به همین چیز هاست…
شاید به یک آهنگ، به یک تحرک، به کمی شادی،
به بالا و پایین پریدن همین هنرمند های مهربان و دوست داشتنی،
پروانه به غیر زخم، دل هم دارد، بزرگتر از دلهای همه ما،
خدایشان هم حواسش هست، به آنهایی که دل پروانه ها را شکستند، حق آنها را پایمال کردند،
و همان خدا حواسش به تو نیز هست، تویی که دلشان را شاد کردی، خنده ای به روی لبشان آوردی، برایشان رقصیدی، خواندی، خندیدی…
تویی که برایشان دعا کردی…
حق این بچه ها بیشتر از این است، حقشان بیشتر از زخم است، بیشتر، خیلی بیشتر!
حقشان زندگیست! شادیست! سلامتیست!
الهم الشفع کل مریض…

 

 

برای مشاهده کلیپ در آپارات اینجا را کلیک کنید

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.