بهمن ۱۴۰۱ با نمایشگاه طراحی و عکس بیماران ای بی

گــزارش تصویری اتفاقــات

خانه ای بی

تصاویری از نمایشگاه طراحی و عکس بیماران ای بی در “نگارخانه فرهنگسرای امید”

بهمن ۱۴۰۱ با نمایشگاه طراحی و عکس بیماران ای بی
تصویر 1 از 4