سعید نازنین آسمانی شد

ویدئو کلیپ

بعضی داستان‌ها شروع نشده، تمام می‌شود…
بعضی جملات با اولین کلمه به آخر می‌رسد…
متاسفیم که بگوییم سعید عزیز آسمانی شد🖤

ما می‌خواستیم برای شما و با شما صفحه به صفحه زندگی سعید عزیز را ورق بزنیم اما چند روز گذشته باخبر شدیم سعید به آسمان پروانه‌ها پیوست.

ما می‌خواستیم از او و پشتکار بی‌مثالش برایتان بگوئیم که چگونه با تمام سختی‌های پروانگی جنگید و کم نیاورد او دوست داشت شاغل شود تلاش کرد و به دستش آورد، سعید نمونه کافی خواستن توانستن بود….‌

سعید نازنین با تمام وجود آرزوهایش را دنبال کرد و در تمام این سی‌سال پروانه بودن لب به شکایت باز نکرد…
چند ماه پیش در جریان سفراستانی مهمان خانه پرمهرشان بودیم و زیباتر از هر چیز رابطه زیبای سعید و پرنده کاسکوی هم‌زبانش بود که هم‌دم لحظاتش شده بود…‌

امیدواریم بعد از این راوی داستان شادمانی پروانه‌ها باشیم و قاصد خبرهای خوش که چون همراهی شما هست و مهر شما یقین داریم که حتما شدنی و نزدیک است…
پ ن: تصاویر در جریان سفراستانی مدیرعامل محترم خانه ای بی به استان اصفهان، شهرستان شهر رضا، تابستان ۹۹ ثبت شده‌است

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.