مصاحبه سید حمیدرضا هاشمی با شبکه سلامت در نمایشگاه کتاب تهران

شبکه سلامت
خانه ای بی خدمات سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی فرهنگی ویدئو کلیپ

سید حمیدرضا هاشمی، مدیرعامل خانه ای بی، با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه خانه ای بی بازدید کردند و سپس در برنامه زنده شبکه سلامت حضور پیدا کردند.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.