امید، یک سلحشور واقعی

سفر استانی

راوی سخت‌ترین درد جهان شدن کار آسانی نیست چون گاهی می مانی که جانبدار صبر و تحمل شونده‌ها باشی یا بی‌دخل و تصرف راوی واقعی دردمندها ؟
همراهی شما عزیزان نشان داده است  که مشتاق به شنیدن زوایای پنهان زندگی پروانه‌ها هستید، پس به گوش باشید.

تجربه همزمان چند درد از امید روحیه بسیار قوی‌ ساخته است. امید سی و شش ساله مبتلا به شدیدترین نوع بیماری پروانه‌ای است. از دست دادن دو دست، یک پا و سه مرتبه دیالیز در طول هفته!
و شما چسبیده شدن قرنیه چشم را هم اضافه کنید اما صدای درد تنها موسیقی زندگی امید نیست.‌ او انتخاب کرد که چه آوایی به گوشش برسد. برای همین این روزها با سنتور نوازی با دو پروتز مصنوعی نامش را جانانه زندگی می‌کند.
بله! درست خواندید، سنتور نوازی با دو پروتوز مصنوعی…

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.