گزارش تصویری سفر استانی به استان کردستان – بهمن ماه ۹۶

خانه ای بی سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی گزارش تصویری

گزارش بازدید از بیماران کردستان -سنندج -بهمن ۹۶

در این سفر از سه خانواده بیماران پروانه‌ای بازدید به عمل آمد.
علت انتخاب این جامعه آماری خردسال بودن و عدم سطح مطلوب آگاهی نسبت به بیماری بود.

 

کردیا 

این بیمار سه ساله مبتلا به ای بی وضعیت وخیمی در زخم‌های دست و پا دارد.
چسبندگی در انگشتان دست و پا شروع شده و سطح بدنش از زخم‌های خیس پوشیده است. یک بسته پانسمان ماهیانه علیرغم مساحت کم بدن جوابگوی او نیست.

آرزوی این خانواده اهل سنت سفر خانوادگی به مشهد مقدس بود که برای هر پنج عضو این خانواده در نظر گرفته شد.

برای این خانواده مقادیری هدایا تهیه شد.

 

مانیا 

این بیمار پنج ساله مشکلات بلع و چشم داشت. طبق هماهنگی‌های انجام شده با ارجاعات پزشکی این مشکلات مرتفع شد. با توجه به مسائل اقتصادی شدید این خانواده و نداشتن تلویزیون برای آنها یک دستگاه تلویزیون تهیه شد تا وسیله سرگرمی مانیا باشد.
همچنین این خانواده نسبت به ماهیت بیماری ابهامات فراوانی داشتند که تا حد امکان به صورت شفاهی مرتفع شد.

چشمان مانیا به نور حساس است و فلاش عکاسی او را آزار می‌دهد. بنابراین با چشمان بسته از او عکاسی شد
بقیه خانواده‌هم چشمانشان را بستند تا مانیا تنها نباشد

 

محمد 

این بیمار یک ساله در خانواده ای ضعیف زندگی می‌کند. پدرشان کارگر بوده و در انتظار درمان است. پانسمان‌های ارسالی برای این بیمار مصرفی ندارند و به این ترتیب به درخواست خودشان ارسال پانسمان‌ها برایشان قطع شد. همچنین ذخایر پانسمان را تحویل دادند. توصیه‌های ضروری بهداشتی و درمانی به آنها داده شد. همچنین برای خواهر ۱۰ ساله او که به دلیل سوتغذیه مشکلات کم‌خونی داشت داروهای تقویتی و مکمل تهیه شد. برای محمد هم داروهای تقویتی تهیه شد.
این خانواده‌هم درخواست داشتن یک دستگاه تلویزیون داشتند چرا که تلویزیون آنها خراب بود.

پایان

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.