ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

خدمات دسته‌بندی نشده

پانسمان مخصوص بیماران مبتلا به ای بی یکی از ضروریترین وسایل مراقبتی بیماران پروانه ای محسوب میشود. زخم ها و تاول های آنان باید به طور مداوم پانسمان شده و مراقبت شوند. یکی از بهترین برندهای موجود در کل دنیا جهت استفاده بیماران مبتلا به ای بی پانسمان های مپیلکس است که خانه ای بی از سال ۱۳۹۵ برای بیماران تحت پوشش خود به طور ماهیانه ارسال می کند.

خدا را شاکریم که توانستیم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۴۲۶ نفراز  عزیزان پروانه ای پانسمان های مخصوص را ارسال کرده و به دستشان برسانیم.

در ادامه گزارش هزینه کرد مربوط به ارائه خدمات ارسال پانسمان ها را می توانید مشاهده کنید.

 

 

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.