ارسال بسته های دارو و درمان برای بیماران پروانه ای سهمیه مردادماه

Eb_patients
خدمات

به شکرانه خداوند و با همت شما نیکوکاران عزیز بار دیگر توانستیم  برای بیماران پروانه ای اقلام دارویی و بهداشتی را ارسال کنیم. امید است روز به روز بتوانیم بهتر از گذشته خدمات رسان بیماران مبتلا به ای بی باشیم.

گزارش هزینه کرد و ریز اقلام ارسالی به حضور ایفاد می گردد.

 

Comments

ببخشید درمان همیشگی ندارند ببینیم چی هست که یک بار برای همیشه خوب شوند؟ خطش رو در کشور به امید خدا راه بیاندازیم؟؟؟؟؟

    درود خدمت شما. متاسفانه تا به امروز هیچ درمانی برای بیماری ای بی کشف نشده دوست عزیز

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.