ارسال پک دارو و درمان برای بیماران پروانه ای، خرداد ماه ۱۳۹۹

Eb_patients
خدمات

همان طور که می دانید تا به امروز درمانی برای بیماری ای بی کشف نشده است. با این حال مراقبت های پزشکی و استفاده از مکمل های دارویی کمک شایانی به بیماران پروانه ای می کند. از همین رو خرسندیم که بار دیگر موفق شدیم برای تعداد ۶۴۹ بیمار پروانه ای پک دارو و درمان ارسال کنیم. تمام اقلام دارویی و درمانی این پک ها از بهترین برندهای روز بازار انتخاب شده و در بسته بندی شکیل از طریق اداره پست برای عزیزان پروانه ای ارسال شد. بدون شک بی همراهی شما نیکوکاران محترم قادر به خدمت رسانی به عزیزان پروانه ای نبودیم.

گزارش هزینه کرد و جزئیات پک دارو و درمان به تفکیک اقلام ارسالی به حضورتان تقدیم می شود.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.