اطلاعیه مهم؛ ارسال مجدد سهمیه اسفندماه پانسمان بیماران پروانه ای با توجه به شیوع ویروس کرونا

EB home package
خدمات

در راستای رفع نیاز بیماران پروانه­ ای به پانسمان­های مخصوص، خانه ای بی از سال۱۳۹۵ به منظور افزایش کیفت سطح درمانی بیماران به صورت متناوب به ارسال پک­های پانسمان اقدام می­کند.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا تمام اقشار جامعه را به ویژه بیماران خاص مانند بیماران پروانه ­ای، تحت تاثیر قرار داده است. مراقبت از  خشکی پوست، زخم دست، پا و دیگر اندام­های بیماران مبتلا به ای بی در شرایط عادی نیز به سختی ممکن است. بنابراین طبیعی است که در شرایط خاص و بحرانی شیوع ویروس کرونا، این بیماران نیاز به مراقبت­های خاص بیش­تری دارند.

از همین رو با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و نیاز مبرم و بیش­تر بیماران پروانه ­ای به پانسمان­های مخصوص در قیاس با روزهای عادی موفق شدیم برای بیماران پروانه ­ای تحت پوشش خانه ­ای بی  مجددا  برای تعداد ۳۵۰ بیمار  پک های پانسمان ارسال کنیم.

امیدواریم هرچه زودتر شاهد از بین رفتن این ویروس در ایران و جهان و بازگشت جامعه به شرایط عادی باشیم.

 

 

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای

 

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.