بیماران پروانه ای استان قم

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان قم – ۱ آذر ۹۷

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان قم در تاریخ ۱ آذر ماه مدیر عامل خانه ای بی ، حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، به همراه تیم رسانه ای و مد

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.