خانه هنرمندان

اختتامیه گالری عکس « به نام پروانه » – سوم تیر ماه ۹۷

اختتامیه گالری عکس « به نام پروانه » برگزاری اولین گالری تخصصی عکس بیماران پروانه ای در خانه هنرمندان افتتاحیه گالری در خانه هنرمندان ایران

افتتاحیه گالری «به نام پروانه» در خانه هنرمندان ایران – ۲۹ تیر ماه – کلیپ تصویری

گالری تخصصی عکس بیماران پروانه ای، به همت خانه ای بی و با همکاری خانه هنرمندان ایران ، روز ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷ در گالری استاد نامی خانه هنرمندان

برگزاری اولین گالری تخصصی عکس بیماران پروانه ای در خانه هنرمندان

اولین گالری عکس از بیماران پروانه ای کشور به همت خانه ای بی و عکاس محترم آقای مهندس برزگر و با همکاری خانه هنرمندان ایران در روز جمعه مورخ ۲

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.