قلک

غرفه خانه ای بی در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق

استقرار غرفه اطلاع رسانی خانه ای بی در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ته

خودروی اهدایی جهت جا به جایی قلک ها

با توجه به نیاز خانه ای بی جهت جا به جایی قلک ها ی بزرگ در سطح تهران و شهرستان های اطراف، یک دستگاه خودروی وانت با کمک های خیرین جهت این امر

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.