گزارش

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای شهریور ماه (سری دوم)

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۴ شهریور ماه سهمیه پانسمان مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

واریزی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه

به شکرانه الهی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه برای ۸۰۲ نفر از پروانه های ایران زمین هر یک دو میلیون ریال واریز شد.

ارسال پانسمان (ویژه) بیماران پروانه ای مرداد ماه

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۱ مرداد ماه سهمیه پانسمان ویژه مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای مرداد ماه

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۱۹ مرداد ماه سهمیه پانسمان مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

واریز کمک هزینه دارو و درمان

به شکرانه خداوند و با مهر شما عزیزان به مناسبت شب یلدا برای تعداد ۷۹۵ از نفر از عزیزان پروانه ای مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمک هزینه دارو درمان وا

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای اردیبهشت ماه

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه سهمیه پانسمان اردیبهشت ماه برای عزیزان ارسال گردید. گزارش عملکرد به حضور شما همراهان عزیز تقدیم

ارسال پک های دارویی برای بیماران پروانه ای فروردین ماه ۱۴۰۰

در سبدهای خرید همه ما اصولا یک سری موارد ثابت وجود دارد. آیا تا به حال به سبد خرید یک بیمار خاص یا یک بیمار پروانه ای فکر کرده اید؟ در دنیای

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای فروردین ماه

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه تعداد ۳۶۵ پک پانسمان مپیلکس برای ۳۶۵ نفر از عزیزان پروانه ای ارسال شد. گزارش عملکرد به حضور شما

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.