برگزاری دوره آموزشی سئو در آکادمی وبسیما به نفع بیماران پروانه ای

eb seo academy
اطلاعات عمومی خدمات

دوره آموزشی سئو

آموزش سئو با طعم نیکوکاری

دوره آموزش سئو و تامین محتوای شرکت وبسیما به نفع بیماران پروانه ای در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار شد. این دوره آموزشی به پیشنهاد شرکت وبسیما و با هدف آگاه سازی بیشتر جامعه نسبت به بیماران پروانه ای برگزار و کلیه عواید حاصل از آن به نفع بیماران پروانه ای به حساب خانه ای بی واریز گردید.

 

 

eb seo bannerآکادمی وبسیما در این دوره ۴ ساعته به آموزش روش های نوین سئو و تامین محتوا پرداخت. در انتهای دوره نیز توضیحات مختصری در رابطه با بیماران پروانه ای و خانه ای بی داده شد.

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.