یاسر نازنین پروانه ای با شما به آرزویش رسید

Yaser-dream-came-true
سفر استانی

الوعده وفا!

یاسر را که یادتان هست، از او چند روز قبل گفتیم و شما چه خوب حرفهایمان را شنیدید. از سی سالگی اش برای شما گفتیم و از ناتوانی اش در راه رفتن و حالا هنوز  بیست روز هم نگذشته است که آرزوی کوچک و ساده او برآورده شد. او به آرزویش رسید. او با شما به آرزویش رسید و حالا سی سالگی اش با شما زیبا شد. او دیگر با خیال راحت به بیرون از خانه می­رود. موبایل کوچکش به قاب بزرگ تبلت تبدیل شد و حالا برق شادی چشمان او زیباترین انعکاس نور است در این دنیا و در تمام کائنات.

 

خوشا به حال شما که بانی این اتفاق بزرگ، این آرزوی برآورده شده هستید. پروانه ها با حضور شما چند سالی­ست که ترسی در دل ندارند هر چه هست امید است و عشق و دلگرمی.

روز چهارشنبه به همراه تیم مستندسازی خانه ای بی راهی استان مازندران شدیم تا آرزوی کوچک یاسر را هر چه زودتر برآورده کنیم. از برف و باران در راه، از ویروس ترسناک این روزها هیچ هراسی به دل نداشتیم. ما تنها به ماموریتمان فکر می کردیم و نه هیچ چیز دیگر. خدا را شکر که شاهد خنده ­ها و دلشادی یاسر عزیز و خانواده محترمش بودیم.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.