ارسال پانسمان سهمیه شهریور ماه ۱۳۹۸

mepilex
پانسمان خانه ای بی خدمات

با استعانت از خداوند متعال، بسته های پانسمان ویژه بیماران پروانه ای، این ماه نیز برای آنان ارسال گردید.

در این مرحله این بسته های ارزشمند حاوی پانسمان های مپیلکس از انواع نقره دار و معمولی در ابعاد مختلف به همراه دیگر ملزومات پانسمان که برای بیماران پروانه ای بسیار حیاتی و ارزش مند می باشد، از طریق پست ارسال گردید.

تعداد کل دریافت کننده های این مرحله ۳۸۶ نفر و کلیه بسته ها از طریق پست ویژه درب منزل بیماران ارسال و به دست آنان خواهد رسید.

mepilex

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.