باخریدتقویم سال ۱۴۰۲حامی پروانه هاباشیم

خانه ای بی

تقویم نو ای معجز طبع تو سخن
بفرست و به وعده ٔ کژم طیره مکن

تقویم رومیزی وسیله‌ای کاربردی برای گاه شماری و احتساب روز‌های ارزشمند زندگی است. ابزاری که زمان را مانند غنیمتی‌گرانبها، می شمارد و نوید روز‌های آتی را می‌دهد. تقویم، ابتکاری شگفت انگیز بر مبنای کیهان‌شناسی و تغییرات فصلی است. موهبتی که خصوصا امروزه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همانطور که می دانید در زبان فارسی تقویم در دو معنا به کار رفته است: دانش شناسایی زمان‌ها که در عربی «معرفة المواقیت» خوانده می‌شود و همچنین دفتری که احوال ستارگان را پس از استخراج از زیج در آن می‌نویسند و در زبان عربی «دفتر السَّنَه» خوانده می‌شود.  تقویم در اصطلاح نجوم ، مجموعه‌ای از اصول و قوانینی است که برای تنظیم زمان و تطبیق سال حقیقی با سال مجازی و تقسیم آن به ماه‌های دوازده ‌گانه جهت تشخیص اوقات شرعی و انجام فرایض دینی و امور اجتماعی استفاده می‌شود و در زبان فارسی مترادف با کلمه «گاه شماری» است.

اینک خانه ای بی با ارائه «تقویم رومیزی سال ۱۴۰۲»،  در سال جدید، همواره همراه لحظات شما حامیان گرانقدر است؛ و شما حامیان نیک اندیش می توانید با خرید تقویم های رومیزی خانه ای بی و اهدای آن به عزیزانتان همراه پروانه هایمان باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید تقویم نوروزی با شماره ۴۱۱۴۳-۰۲۱ واحد مشارکت های مردمی تماس حاصل فرمایید.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود