دیدار با نوجوان هنرمند پروانه ای

گفتگو با بیمار ای بی

خانه ای بی

دنیای دختران پروانه ای …

سفر کردیم و به دیدار « ثنا » هنرمند پروانه ای عزیز رفتیم . ثنا نوجوانی خلاق و با استعداد است. او با وجود رنجی که سالها از بیماری ای بی به دوش میکشد، با عشق و خلاقیت به هنرهای دستی می پردازد. دنیای دختران پروانه ای سختی های خودش را دارد، داستان امروز قصه ی ثنا ، دختر پروانه ای است که به همراه خانواده اش ساکن زنجان هستند. ثنا پر از شوق زندگیست؛ هر چند دست بی رحم « ای بی » دستانش را ربوده است اما هنوز جهانی رنگارنگ در دفتر نقاشی اش به تصویر می کشد.

مهربان یاران پروانه های ایران ، حمایت معنوی و حمایت مادی شما عزیزان همواره قوت قلب بیماران ای بی است.

« قلبتان دریای نور و مهرتان پایدار »

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود