واریز کمک هزینه خرداد ماه بیماران تحت پوشش

خانه ای بی خدمات دسته‌بندی نشده

در ادامه سیاست واریز کمک هزینه دارو و درمان ماهانه برای بیماران تحت پوشش خانه ای بی، به عنوان کمک هزینه خرداد ماه برای ۵۶۱ نفر از بیماران تحت پوشش مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای هر نفر و مجموعا ۵۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید. .

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.