واریز کمک هزینه دارو و درمان – اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خانه ای بی خدمات

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در قالب کمک هزینه های ماهیانه دارو و درمان، برای ۵۶۳ نفر از بیماران تحت پوشش مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مجموعا معادل ۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.